Kontakt

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Mierová 83,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/43 423 901
Fax: 02/43 423 900
E-mail: info@kvapkanadeje.sk

Číslo účtu verejnej zbierky "DOBRÁK OD KOSTI" zapísanej do registra verejných zbierok, pod registrovým číslom 000-216-019460, na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku a monitorovanie detských hematologických a onkologických malignít: Slovenská sporiteľňa a. s. – SK73 0900 0000 0050 8074 1804

Národný register darcov kostnej drene SR

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02 / 6867 3588
E-mail: infopredarcovkostnejdrene@gmail.com
alebo skbmdr@pe.unb.sk

info aktuálne chcem sa stať darcom
PRIHLÁŠKA
galéria a médiá download najčastejšie otázky kontakt

O kvapku lepší partneri